Ürünler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Tahvil / Bono piyasasına yönelik analizlerinizi kapsamlı bir veri tabanı üzerine kurulan ve detaylı analiz yetkinlikleri sunan uygulamamız ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Yerel ve global değerleme yöntemlerini kapsayan fonksiyonlarımız ve rakipsiz Excel Add-in modülümüz sayesinde günlük iş akışınızı hızlandırabilirsiniz.

 1. Tahvil / Bono piyasasına yönelik aradığınız tüm veriler ve analizler

  • İhraç ve İtfa aktivitesi verileri
  • Dolaşımdaki ihraçlara ait tanımsal veriler
  • Aracı kurum bazında aracılık aktivitesi
  • Yatırım Fonlarının ay sonları itibariyle Tahvil / Bono alokasyonları
  • Göreli Değer Analizleri (Ek Getiri, Enflasyon Telafisi, Enflasyon Başabaş Noktası, Getiri Analizleri vb)
  • Rayiç Değer Analizleri
  • Kıymet Fiyatlama Fonksiyonları
  • IRR üzerinden Değerleme Yetkinliği
  • Yatırım Fonlarına ilişkin Değerleme esaslarına göre değerleme fonksiyonları
  • Durasyon, Konveksite ve PVBP gibi risk göstergeleri
  • Verim Eğrileri
 2. Vizyonumuz
 3. Vizyonumuz
 4. İhraç ve İhraççı Aktivitesini Kaçırmayın!

  • İhraçcının açıkladığı ihraç takvimi kapsamında gelecek ihraçlara ait bilgiler
  • İhraççının yaşayan tüm kıymetlerine ilişkin veriler
  • İhraççının itfa olmuş tüm kıymetleri ve bu kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa fiyat hareketlerine ilişkin veriler
  • İhraççının tahvil geri ödeme gerçekleşmelerine ilşkin veriler
  • Temerrüde düşen ihraççı bilgileri
 1. Kimler Kullanıyor?
  • Portföy Yöneticileri
  • Hazine Birimleri
  • Kurumsal Finansman Birimleri
  • Araştırma Birimleri
  • Fon Operasyon Birimleri
  • Kurumsal Yatırımcılar
  • Risk Yönetimi ve Mevzuat ile Uyumluluk Birimleri
 2. Hangi verilere ulaşabilirsiniz?
  • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
  • Özel Sektör Tahvili ve Finansman Bonosu
  • Kira Sertifikaları
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
  • Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
  • İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler
  • Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
  • Eurobondlar

Rasyonet ve Odifin işbirliği ile sunduğumuz Sabit Getirili Menkul Kıymetler uygulaması şimdi yeni altyapısı ile daha dinamik ve daha kapsamlı.