Ürünler

Portföy Analizleri: Risk, İç Kontrol ve Performans

Modüler bir yap─▒dan entegre bir ürüne dönü┼čebilen PortfolioBase ile i┼č süreçlerinizi kolayla┼čt─▒rmaya kararl─▒y─▒z.

Kapsaml─▒ menkul k─▒ymet veri setini kullan─▒c─▒ dostu ve yüksek performansl─▒ uygulamalarla birle┼čtirmemiz en büyük avantaj─▒m─▒z.

Rasyonet ve Odifin i┼čbirli─či ilie portföy yönetim sektörüne özel, kapsaml─▒ ürünler geli┼čtiriyoruz.
 1. PortfolioBase

  PortfolioBase ile portföyünüzü uçtan uca yönetebilece─činiz bir uygulama sunuyoruz. Operasyon ekiplerinden portföy yöneticilerine, mevzuat ile uyumluluktan risk yönetimine kadar her türlü analizi gerçekle┼čtirebilirsiniz. Uygulaman─▒n kolay raporlama altyap─▒s─▒ ile zamanlanm─▒┼č raporlar olu┼čturabilir, ko┼čullu uyar─▒ mekanizmalar─▒ kurgulayabilirsiniz.

  Analizleri gün sonu verileri ile gerçekle┼čtirebilece─činiz gibi güniçi i┼člem verilerini de entegre edebilirsiniz. Parametrik yap─▒s─▒ ile kurum veya portföy baz─▒nda de─čerleme yöntemlerini belirleyebilir ve analizlerinizi portföy de─čerleme esaslar─▒n─▒ dikkate alarak gerçekle┼čtirebilirsiniz.

 2. Vizyonumuz
K─▒ymet De─čerleme

Portföy içerisinde yer alan varl─▒klar─▒n de─čerlemesini yapabilmeniz ve fon hizmet biriminin de─čerlemesi ile kar┼č─▒la┼čt─▒rabilmeniz için K─▒ymet De─čerleme modülünü haz─▒rlad─▒k. Uygulama içerisinde haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z parametre ekranlar─▒ üzerinden her portföy için de─čerleme yöntemini belirleyebilirsiniz.

K─▒ymet tan─▒mlamalar─▒nda olu┼čabilecek hatalar─▒n önüne geçmek için tüm k─▒ymet tan─▒mlamalar─▒n─▒ sistem içerisinde haz─▒r sunuyoruz.

Kapsaml─▒ K─▒ymet Havuzu
 • Menkul K─▒ymet
  • Hisse
  • Özel Sektör Tahvilleri
  • Hazine Bono ve Devlet Tahvili
  • Kira Sertifikalar─▒
  • K─▒ymetli Maden
  • Emtia
  • Yat─▒r─▒m Fonlar─▒
  • Emeklilik Fonlar─▒
 • Para Piyasas─▒
  • Repo
  • Ters Repo
  • Mevduat
  • FX
  • Takasbank Para Piyasas─▒
  • Vaad
  • Taahütlü Sözle┼čmeler
 • Türev Araçlar
  • Vadeli ─░┼člemler
  • Forward
  • Swap
  • Opsiyon
  • Yap─▒land─▒r─▒lm─▒┼č Türev Araçlar
 1. Portföy De─čerleme

  Portföy De─čerleme Modülü ile portföylerin net aktif de─čerlerini olu┼čturup, yat─▒r─▒m fonlar─▒ için birim pay de─čerini ç─▒kartabilirsiniz. Portföyden gerçekle┼čtirilecek tüm gider hesaplamalar─▒n─▒ otomatik yapabilir, fon hizmet birimi ile kontrolleri gerçekle┼čtirebilirsiniz.

  Özel Portföy Yönetimi kapsam─▒nda yönetilen Bireysel ve Kurumsal Portföylerin de─čerlemelerini de bu modül ile gerçekle┼čtirilebilirsiniz.

  Nakit Ak─▒┼č─▒ Yönetimi

  Portföyünüzde yer alan varl─▒klar─▒n nakit ak─▒┼č projeksiyonlar─▒n─▒ ve gün sonu kasa bakiyesi takiplerini nakit ak─▒┼č─▒ modülü ile gerçekle┼čtirebilirsiniz. Para piyasas─▒ dönü┼čleri, tahvil/bono itfalar─▒, kupon ödemeleri gibi gerçekle┼čmesi beklenilen nakit ak─▒┼člar─▒n─▒ tek bir raporda görüntüleyerek ileriye dönük daha etkin planlama yapabilirsiniz.

  Sistemde yer alan i┼člem verileri üzerinden Takas Alacak / Borç bakiyelerini takibini gerçekle┼čtirebilir, gün sonu kasa bakiyelerinin takip edebilirsiniz.

  Portföy De─čerleme ve nakit ak─▒┼č─▒ yönetimi modülleri ile ilgili daha detayl─▒ bilgi almak için bize ula┼č─▒n

 2. Vizyonumuz
─░ç Kontrol

Her geçen gün artan yasal düzenlemeler sonucu uyum kontrollerinin gerçekle┼čtirilmesi de zorla┼čmaktad─▒r. ─░ç Kontrol modülü ile bu engeli a┼čman─▒za ve yat─▒r─▒m s─▒n─▒rlamalar─▒n─▒ takip etmenize yard─▒mc─▒ olmaya çal─▒┼č─▒yoruz.

Tüm fon türlerine (yat─▒r─▒m fonu, emeklilik fonu, giri┼čim sermayesi yat─▒r─▒m fonu vb.) yönelik olarak Tebli─č’de veya Rehber’de aç─▒klanan yat─▒r─▒m s─▒n─▒rlamalar─▒ sistemde otomatik tan─▒ml─▒ olarak gelir. Sizin de alternatif yat─▒r─▒m s─▒n─▒rlamalar─▒ belirleyebilmeniz için dinamik bir k─▒ymet seçici ile kapsaml─▒ bir fonksiyon listesi haz─▒rlad─▒k.

S─▒n─▒rlama Kontrolleri Kapsam─▒:
 • Yasal Yönetmelikler ile Uyumluluk
 • Yat─▒r─▒m Stratejileri ile Uyumluluk
 • Kurum içi S─▒n─▒rlamalar ile Uyumluluk
 
Risk Yönetimi

Portföy Yönetimi ┼×irketlerinin ve Arac─▒ Kurumlar─▒n ihtiyaçlar─▒na yönelik iki farkl─▒ paket sunuyoruz.

Portföy Yönetimi

Risk Modülünü yat─▒r─▒m portföyünüzün maruz kald─▒─č─▒ risklerin ölçümü, takibi ve kolay raporlamas─▒n─▒ yapabilmeniz için tasarlad─▒k. Uygulama üzerinden farkl─▒ risk ölçütlerine limitler ve uyar─▒ seviyeleri belirleyebilir, bu seviyelerin a┼čmas─▒ durumunda raporlama ve uyar─▒ bilgilendirmeleri yap─▒lmas─▒n─▒ tercih edebilirsiniz.

Regülatörlerin belirledi─či risk analizleri için haz─▒rlad─▒─č─▒m─▒z özel ┼čablonlar ile kurum için yapt─▒─č─▒n─▒z analiz ve raporlamalar─▒ farkl─▒la┼čt─▒rman─▒za olanak sa─čl─▒yoruz.

Arac─▒ Kurum

Risk Modülü ile Arac─▒ Kurumlar─▒n maruz kald─▒─č─▒ risklerin daha etkin yönetilmesi ve raporlanmas─▒n─▒ hedefledik. E-posta ve mesaj gönderme özelli─či ile risk limitlerinin ve uyar─▒ seviyelerinin kolay takibini gerçekle┼čtirebilir ve böylece maruz kal─▒nan riskin s─▒n─▒rlanmas─▒n─▒ sa─člayabilirsiniz.

 1. Arac─▒ Kurum Risk Yönetimi Modülü ile yapabilece─činiz analizler:
  • Mü┼čteri pozisyonlar─▒ndan kaynaklanan riskler takip edebilir ve teminat yeterlilik seviyelerini izleyebilirsiniz
  • Stres testi analizleri yaparak ola─čanüstü piyasa ko┼čullar─▒nda kurumun/mü┼čteri portföyünün maruz kalaca─č─▒ kar/zarar için simülasyonlar─▒n─▒ yapabilirsiniz
  • Teminatl─▒ kredi i┼člemleri, VIOB i┼člemleri vb teminat takibi yap─▒lmas─▒ gereken i┼člemlerde stres testleri sonucunda teminat yeterlilik ölçümleri yapabilirsiniz
  • MetaTrader Entegrasyonu: Meta Trader ile Likidite Sa─člay─▒c─▒lar─▒ aras─▒nda emir iletiminde herhangi bir aksama olmad─▒─č─▒na dair kontrolü yaparak kurum üzerinde istenmeyen poziyon kalmad─▒─č─▒n─▒n kontrolünü gerçekle┼čtirebilirsiniz. Kurumun MetaTrader’da pozisyonlar─▒n─▒n bulunmas─▒ halinde bu pozisyonlardan kaynaklanan riskleri de uygulama içerisinden takip edebilirsiniz.
 2. Kapsaml─▒ Analiz Kütüphanesi:
  • Riske Maruz De─čer Analizi
  • Stres Testi
  • Senaryo Analizi
  • Kald─▒raç Analizi
  • Likidite Riski Analizi
  • Yo─čunla┼čma Riski Analizi
  • Kar┼č─▒ Taraf Riski Analizi
  • Hassasiyet Analizleri
  • Risk De─čeri
 3. Performans Analizleri

  Performans Analizleri modülü ile portföy getirisinin kayna─č─▒na inerek performans─▒ olu┼čturan etkenleri daha detayl─▒ inceleyebilirsiniz. Getiri k─▒r─▒l─▒mlar─▒ ve portföy yöneticisinin ba┼čar─▒s─▒n─▒ gösteren raporlar olu┼čturabilirsiniz. Portföy getirisinin k─▒stas getirisi ile kar┼č─▒la┼čt─▒rmal─▒ analizlerini gerçekle┼čtirebilirsiniz. Performans analizleri i┼člem bazl─▒ ve/veya gün sonu itibariyle mevcut olan pozisyonlar üzerinden yap─▒labilmektedir.

 4. Kimler Kullan─▒yor?
  • Operasyon Birimleri
  • Fon Saklama
  • Risk Yönetimi
  • Portföy Yöneticileri
  • Mevzuat ile Uyumluluk
  • Performans Yönetimi
  • Yat─▒r─▒m Dan─▒┼čmanlar─▒
  • Kurumsal Yat─▒r─▒mc─▒lar
  • Holding & Aile Ofisleri